ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΙΓΙΝΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΑΙΓΙΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 37° 44’ Β, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 23° 25’ Α

explore
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΥΔΡΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΥΔΡΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 37° 21’B , ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 23° 27’A

explore
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 37° 27’B, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 25° 19’A

explore
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΣΠΕΤΣΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΣΠΕΤΣΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 37° 16’B , ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 23° 09’A

explore
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΗΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΤΗΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 37° 32’B, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 25° 09’A

explore
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΚΟΡΗΣΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 37° 39’B, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 24° 18’A

explore
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΟΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΠΟΡΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 37° 29’B, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 23° 27’A

explore
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΥΘΝΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ: ΜΕΡΙΧΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ: 37° 23’B, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: 24° 23’A

explore